Legislative Contacts

Position Name  Email
Governor Gretchen Whitmer gretchen.whitmer@michigan.gov
Senator (28th District) Mark Huizenga  SenMHuizenga@senate.michigan.gov
Representative (73rd District)          Bryan Posthumus        bryanposthumus@house.mi.gov
Representative (74th District) Vacant Vacant